Expertiselijst Zonnevelden

De gemeenten van de RES Midden-Holland hebben vastgesteld welke gebieden in aanmerking komen voor zonnevelden. De ondernemersverenigingen en duurzaamheidsplatforms in Midden-Holland willen dat de ontwikkeling van zonnevelden zoveel mogelijk gebeurt met betrokkenheid en medewerking van lokale ondernemers en investeerders (meer informatie). Dat stimuleert de lokale economie en vergroot het draagvlak.

Daarom heeft SEB-MH een lijst opgesteld met relevante aanbieders om aan de gemeenten aan te bieden. Dit betreft diensten en leveringen van bijvoorbeeld ontwerp, projectmanagement, financiering, levering van ondersteuningsconstructies, aanleg en aansluiten van PV-panelen, beheer en onderhoud, etc.

De gemeenten in Midden-Holland worden dringend verzocht bij aanbesteding van zonnevelden de beoordelingscriteria zo op te stellen dat lokale bedrijven betrokken kunnen worden en een bijdrage kunnen leveren.

Download hier de Expertiselijst Zonnevelden.

Meld je aan

Heeft jouw onderneming ook expertise op het gebied van zonnevelden? Of wil je hierin investeren? Meld je hieronder aan voor de ‘Expertiselijst Zonnevelden’, dan voegen we je toe.