Doe mee aan collectieve verduurzaming Gouwepark

SEB-MH is bezig ondernemers op bedrijventerrein Gouwe Park te verzamelen om collectief subsidie aan te vragen voor de verduurzaming van hun bedrijven. Deze subsidie geeft 20% retour op alle energiebesparende maatregelen en op energieopwekking zoals met zonnepanelen. Meld je ook aan via info@seb-mh.nl.

Om de subsidie van de provincie (link) te krijgen is commitment nodig van minimaal 5 bedrijven op één bedrijventerrein. Tijdens de ondernemersbijeenkomst van de VvE Gouwe Park op 27 september jl. hebben al 3 bedrijven op Gouwe Park interesse getoond. Als jij ook van plan bent om binnenkort te verduurzamen, is het dus voordelig om je bij deze groep aan te sluiten.

Businesscase

SEB-MH helpt de ondernemers van Gouwe Park – namens de VvE Gouwe Park en de gemeente Zuidplas – op weg de maatregelen te inventariseren en de subsidie aan te vragen. We maken ook een businesscase voor elk bedrijf dat meedoet en zorgen voor een intentieverklaring (commitment) van gemeente, VvE Gouwe Park en deelnemende bedrijven. Dit doen we vrijblijvend en kosteloos.

Aanmelden

Wil je meer weten of je gelijk aanmelden? Mail naar info@seb-mh.nl. Je kunt ook gelijk doorgeven welke verduurzamingsmaatregelen je wilt uitvoeren. Denk aan zonnepanelen, isolatie, optimalisatie van installaties of het vervangen van oude verlichting door ledlampen. SEB-MH maakt de businesscase op basis van uw offertes.