Nieuwe contractvorm mogelijk oplossing voor netcongestie Waddinxveen

Op 6 juni heeft Stedin in een persbericht laten weten dat door congestie (verstopping) op het elektriciteitsnet in Waddinxveen bedrijven die zonnepanelen willen installeren op een wachtlijst komen. Het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland (SEB-MH) werkt samen met Stedin aan oplossingen om bedrijven die zonnepanelen willen aansluiten op korte termijn toch te kunnen helpen.

Wat is netcongestie?

Netcongestie komt op verschillende plaatsen in het land voor. Het houdt in dat het elektriciteitsnet op piekmomenten de totale hoeveelheid aangeboden of af te nemen stroom niet aankan. Dan kan er een stroomstoring optreden. Ook in Waddinxveen komen de grenzen van wat het elektriciteitsnet aankan in zicht. Om deze congestie op te lossen wordt het elektriciteitsnet verzwaard.

Oplossing voor korte termijn

Op korte termijn is er ook een oplossing: een zonne-energie-installatie op piekmomenten voor een paar uur uitschakelen. Met deze oplossing wordt elders in het land al ervaring opgedaan. Stedin onderzoekt nu of dit ook in Waddinxveen mogelijk is. Deze aanpak beïnvloedt de businesscase voor zonnepanelen minimaal, want het gaat om een korte periode op momenten dat de vergoeding voor de opgewekte elektriciteit erg laag is. Tegelijkertijd kunnen hierdoor wel nieuwe aansluitingen worden gerealiseerd.

Maximaal inzetten op duurzame opwek

In samenwerking met SEB-MH werkt Stedin nu aan een nieuwe capaciteit sturende contractvorm voor bedrijven die zonnepanelen willen installeren. Verder hebben Stedin en SEB-MH afgesproken maandelijks knelpunten te monitoren en daar oplossingen voor te vinden. Laat u dus vooral niet belemmeren om ook vandaag al maximaal in te zetten op energiebesparing en duurzame opwek.

De consulenten van SEB-MH staan bedrijven, gemeenten en instellingen graag bij om daarbij te helpen. Neem daarvoor contact op via info@seb-mh.nl