Van bedreiging naar kans in Bergambacht

Netcongestie is een onvermijdelijke realiteit voor moderne bedrijven. Ook op bedrijventerrein De Wetering in Bergambacht is het elektriciteitsnet steeds vaker overbelast. Hoewel De Wetering momenteel nog ruimte heeft, is dat geen garantie voor de toekomst. Ondernemers en belanghebbenden van het terrein kwamen daarom bijeen bij GtS om de situatie te bespreken. Ook Ton Vreeburg was daar, namens SEB-MH aanwezig.

Tristan Wanders, gebiedsregisseur Energietransitie bij Stedin, legde uit hoe netcongestie op De Wetering voorkomen kan worden door afstemming van energieproductie en -verbruik te verbeteren. Ton kon concrete hoop bieden: “We moeten profielen van de ondernemers op elkaar afstemmen. Dit kan in de vorm van een energyhub. We kijken dan naar wie wat wanneer afneemt. Het is nu zaak om proactief in te spelen op de ontwikkelingen, voordat netcongestie hier daadwerkelijk aan de orde is.”

Op Schiphol en bedrijventerrein Lageweide in Utrecht is al een werkend energyplatform actief. Ton: “Wanneer de profielen op elkaar afgestemd worden, is er ineens veel ruimte. De ondernemers op Lageweide zijn hier verenigd in een energiecoöperatie en worden als één gezien door de netbeheerder. Ze kunnen elkaars pieken en dalen opvangen. Voordat zo’n coöperatie opgezet kan worden, dient eerst een onderzoek te worden uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken wat elke ondernemer per kwartier verbruikt. We zijn op zoek naar acht tot tien ondernemers die mee willen werken aan het onderzoek.”

Na deze oproep schoten de eerste vingers al omhoog. Wie gevestigd is op De Wetering in Bergambacht en wil aanhaken, kan zich melden bij tonvreeburg@seb-mh.nl.