Zonnepanelen per 1 juli verplichte energiebesparing

Per 1 juli valt de installatie van zonnepanelen onder de verplichte maatregelen om energie te besparen voor bedrijven met een jaarlijks gebruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas. De maatregel geldt voor daken vanaf 2000 vierkante meter.

De energiebesparingsplicht is per 1 juli aangescherpt. Ten eerste zijn er maatregelen toegevoegd op de Erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML). Hier staan nu 149 maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook is het aantal bedrijven dat deze maatregelen moet nemen is uitgebreid: glastuinbouw en bedrijven met een omgevingsvergunning milieu, zoals afvalverwerkingsbedrijven en bedrijven in de zware industrie, vallen vanaf 1 juli ook onder de plicht. Voor de glastuinbouwsector is een aparte lijst en terugverdientijdmethodiek opgesteld vanwege afwijkende energieprijzen. Deze lijst wordt op zeer korte termijn gepubliceerd. 

Maatregel ‘zonnepanelen’

De erkende maatregel ‘zonnepanelen’ is bedoeld voor grotere daken vanaf 2000 m2 die nog niet of slechts gedeeltelijk zijn voorzien van zonnepanelen, van bedrijven die het hele jaar door elektriciteitsvraag hebben. Er moet daarbij een grootverbruikersaansluiting aanwezig zijn en ruimte zijn voor minimaal 300 kWp zonnepanelen.

Bovendien moet het dak de komende 10 jaar niet gerenoveerd hoeven te worden en moet de verzekeraar akkoord gaan met het plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. Is een van deze dingen niet het geval, dan is een bedrijf niet verplicht zonnepanelen te installeren.

Los van de besparingsplicht worden zonnepanelen per 2025 ook verplicht bij renovatie of nieuwbouw van bedrijven met daken groter dan 250 vierkante meter. 

Informatieplicht

Naast de energiebesparingsplicht werd in 2019 ook de informatieplicht in het leven geroepen die bedrijven verplicht om één keer per 4 jaar aan de RVO te rapporteren over de getroffen maatregelen. Het eerstvolgende moment van rapportage is 1 december 2023.