Top 5 barrières én oplossingen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

CE Delft presenteerde recent bij PVB Nederland de top 5 barrières voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Én de oplossingen. Dit zijn ze:

1. Lage organisatiegraad

Dit is verreweg het grootste obstakel voor verduurzaming. 90% van de bedrijventerreinen zijn onvoldoende georganiseerd. Iedereen kijkt naar zichzelf en niemand voelt zich verantwoordelijk. CE Delft zegt: stel een parkmanager aan zorg dat eigenaren zich verenigen in VvE’s. Dan wordt verduurzaming aangepakt.

2. Onduidelijk beleid en doelstellingen

Wat doet de overheid? Wat zijn de doelen en verwachtingen van bedrijven? CE Delft zegt: stel verduurzamingsdoelstellingen op gebiedsniveau en individuele eisen. Dan weten ondernemers waar ze aan toe zijn en welke rol zij moeten oppakken.

3. Kennisgebrek

Waar het vooral aan ontbreekt, is een centraal punt voor kennis. De parkmanager (punt 1) kan ook hier een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door kennis te delen over de voortgang, congestiemanagement en…

4. Financiering

Subsidies blijven belangrijk om verduurzaming te stimuleren. Ondernemers moeten ze wel kunnen vinden. Een andere mogelijkheid is het stimuleren van collectieve vormen van financiering. Voor beide is organisatie van het bedrijventerrein (punt 1) van belang.

5. Netcongestie

Er zijn tal van mogelijkheden om met netcongestie om te gaan. Overheden moeten netverzwaring prioriteiten, maar ook zorgen dat ondernemers aan de gang kunnen met congestiemanagment, energyhubs en batterijen. En vergeet de simpelste oplossing niet: besparen.

Lees het hele rapport hier.

Hulp nodig met individuele of collectieve verduurzaming op jouw bedrijventerrein? Mail naar info@seb-mh.nl