60 ondernemingen begeleid in eerste half jaar

Het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden Holland (SEB-MH) is eind 2022 van start gegaan met een energieke kick-off bij de Rabobank in Gouda. Een half jaar verder maken we de eerste balans op: SEB-MH heeft inmiddels 60 ondernemingen bijgestaan in hun verduurzaming. Maar SEB-MH wil meer.

Dankzij de website, social media en voorlichtingsbijeenkomsten bij ondernemersverenigingen op verschillende bedrijventerreinen in de regio groeit de naamsbekendheid van SEB-MH. De 60 ondernemingen die SEB-MH al heeft weten te bereiken, vormen een goede afspiegeling van het gemiddelde bedrijfsleven in Midden-Holland.

De meeste bedrijven die SEB-MH heeft begeleid, zijn gevestigd in Bodegraven-Reeuwijk en Gouda en ongeveer twee derde heeft een dak van meer dan 300 m2. De geboden ondersteuning varieert van een quickscan tot complexe zon-op-dakprojecten voor grote daken: 25 trajecten betroffen zonnepanelen en 8 energiebesparing.

In het eerste half jaar is veel geleerd. Zo zorgt de benoeming tot pilot van het nationale Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB) voor veel kennisdeling met andere organisaties en bieden eigen ervaringen aanknopingspunten om de dienstverlening te verbeteren. Het traject van bewustwording van de mogelijkheden om te verduurzamen tot realisatie bij een ondernemer duurt bijvoorbeeld langer dan gedacht. Er moeten veel stappen worden gezet om eerst duidelijk te hebben welke maatregelen financieel interessant zijn voor een ondernemer, daarna aanbiedingen te vergelijken en ten slotte de financiering op orde te krijgen.

Ook het betrekken van energiecoöperaties levert nieuwe uitdagingen op. SEB-MH staat voor deze aanpak om 100% dakvulling met zonnepanelen te realiseren, maar het maakt het proces wel lastiger. Ook de grenzen van de netcapaciteit beginnen verduurzamingspogingen parten te spelen. Niets is zo frustrerend voor ondernemers als, nadat het besluit te investeren in verduurzaming is genomen, te horen te krijgen dat er geen netaansluitingen beschikbaar zijn. Daarom werkt SEB-MH samen met Stedin aan maatwerkcontracten. Daarnaast onderzoekt SEB-MH de businesscase voor zonnepanelen boven parkeerplaatsen.

Ten slotte is SEB-MH in gesprek met gemeenten en bedrijventerreinenverenigingen om op te trekken in collectieve verduurzamingsprojecten. Die hebben komende periode de focus.

Klik hier voor het volledige halfjaarverslag.